Metaller i barnmaten!

Metaller är kemiska grundämnen som inte kan brytas ner. I atmosfären sprids tungmetaller över stora avstånd genom luftutsläpp från exempelvis bilar och flygplan, ibland långt […]

fortsätt läsa »