Som föräldrar är vi många som känner så starka band till våra barn att det blir svårt att släppa taget, låta dem växa till egna individer och leva och utforska sina egna liv. Det är så lätt att lägga sig i, vilja hjälpa och bana vägen för dem så att de ska slippa bli sårade eller olyckliga. Men är det rätt av oss att göra så? De flesta känner förmodligen att det såklart inte gynnar barnen i längden att bli alltför skyddade. Men det är ändå svårt att ta det där steget bakåt och låta barnen flyga med egna vingar.

Medvetet föräldraskap

Det finns många känslor och åsikter kring föräldraskapet, hur vi uppfostrar våra barn och hur vi förhåller oss till dem. Men många skulle förhoppningsvis ändå hålla med om att vi inte äger våra barn – vi delar våra liv med dem och stöttar dem på deras väg mot vuxen ålder. Som föräldrar ska vi inte gå framför och ta alla ”smällar” åt dem, utan snarare gå ett steg bakom, redo att hjälpa till om det skulle behövas. Det viktiga blir att rusta våra barn med empati, respekt, kommunikation, kärlek och verktyg för att hantera olika situationer, och sedan vara närvarande och intresserade – men dock i bakgrunden. Det är en fin balansgång, men har vi byggt upp en bra kommunikation med våra barn kan vi i samtal med dem hitta vägar som skapar en trygg relation mellan oss, och som samtidigt fungerar bra för båda parter. Fundera på hur du ville bli bemött av dina föräldrar när du var ung, och undersök vad det är ditt barn vill ha och behöver av dig idag. Bli en medveten förälder som reflekterar både över ditt eget föräldraskap och dina barns längtan och behov. På det sättet skapar du förutsättningar för en genuin, kärleksfull och varaktig relation med ditt barn, utan att curla för mycket.