Inte alla men väldigt många när en dröm om barn. En dröm som kan komma i tidig ålder eller innan det nästan är för sent, vara en konstant parameter i livet eller slå till som ett blixtnedslag. För många ter sig drömmen som i princip ouppnåelig då graviditeten inte vill infinna sig, när stickan aldrig visar de där önskade strecken. Men hjälp finns att få!

Det finns många som väntar alldeles för länge med att söka hjälp, som våndas och försöker och tappar hoppet istället för att vända sig till en IVF-klinik för att göra en utredning. En utredning kring din barnlöshet hos nordicivf.se kan vara din väg till att äntligen bli gravid. Vänta inte för länge. En fertilitetsutredning kommer att visa vilket som är det bästa sättet för dig att bli gravid – det kan vara IVF men det finns också många andra vägar att gå.

En IVF är idag en mycket säker behandling men samhället håller även god uppsikt över hur behandlingarna fortlöper och hur IVF-barn utvecklas i jämförelse med andra barn. Det är inte bara barnen man har uppsikt över utan även mödrarna. Löper IVF-barn och mammor som genomgår provrörsbefruktningar större risk för sjukdomar och missbildningar?