En del barn växer upp med föräldrar som lider av psykisk ohälsa. Det kan vara föräldrar som till exempel missbrukar droger eller alkohol. Många barn kan klara sig relativt bra om de får det stödet och hjälpen de behöver. Får de inte hjälp och stöd av andra kan barnen själva påverkas negativt när det gäller deras hälsa.

Barn som mår dåligt

Barn kan må dåligt på flera sätt beroende på hur det ser ut i familjen och vilken psykisk ohälsa föräldern har. Många barn är uppvuxna med minst en förälder som har alkoholproblem och det beräknas vara ca 20 % av alla barn i Sverige enligt CAN. Det kan tära på barnet om denne inte känner sig trygg i sitt hem och inte kan prata med sin egen familj. Detta kan i sin tur leda till sömnbesvär och att barnet äter dåligt. Det kan också ha en negativ påverkan på hur barnet presterar i skolan.

Märker man att barnet beter sig på ett visst sätt och till exempel ljuger ofta när man frågar om allt är bra med honom/henne kan det betyda att barnet har problem i hemmet. Barnet kanske inte vågar säga sanningen. Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt ha koll på barnets beteende för att undvika att barnet mår ännu sämre.

Vilken hjälp finns att få?

Mår barnet dåligt kan han/hon kontakta socialtjänsten eller en ungdomsmottagning för att få hjälp. Det finns också flera stödorganisationer där de har erfarenhet av liknande problematik och kan på så sätt ge stöd. För föräldrar finns det också en hel del hjälp att få om man är villig att ta emot hjälp. Kanske är du en arbetskollega till en förälder som är missbrukare och kan då kontakta ljungsjöberg för att föräldern ska kunna få den hjälp han/hon behöver. Det finns också annan problematik som man kan få hjälp med så som spel/medberoende och även stresshantering på jobbet.

Det kan vara bra om föräldern får hjälp innan problemen blir värre. Dels för sin egen skull, dels för barnens. Det kan hända att föräldern inte självmant frågar efter hjälp utan då kan det vara bra som chef/arbetskollega att försöka fixa hjälp. Vänta helst inte om du misstänker att någon mår dåligt utan agera snabbt för det kan rädda liv.