…och de bor i ett främmande land. Ja så diktade och sjöng en av Sveriges mest älskade visdiktare Olle Adolphson. Han satte ljuset på något viktigt och spännande, nämligen våra älskade barn. Likt en vuxen som reser till ett främmande land kanske djupt inne på den afrikanska kontinenten och där upplever spännande och kittlande ögonblick, så upptäcker våra små världen i sin omedelbara omgivning. Det som för många vuxna har mist sin glans och förlorat nyhetens behag ses av barnet som ett Samarkand där glädje och nyfikenhet härskar.

Att behålla sin nyfikenhet

Barnets nyfikenhet och energi att ständigt uppleva och upptäcka nya saker tycks aldrig sina. De vuxna som lyckas behålla barnets nyfikenhet är i allmänhet också lyckligare och mer balanserade. Därför är det värt att iaktta och efterlikna de små liven.

Den lilla pojken som är rustad med ett par nya gummistövlar ger sig ut på promenad kort efter ett regn känner lyckan av att plumsa runt i olika vattenpölar. Vattnet skvätter och strumporna blir snart blöta gummistövlarna till trots men det hindrar inte ett bubblande skratt från att gång på gång återkomma. Mamma och pappa kan inte annat än att ryckas med i barnets ofördärvade glädje.

När barnet blir lite äldre kanske denna glädje och nyfikenhet stillas genom dataspel och datorer. Barnet ber föräldrarna om att få köpa någonting på en eStore och därigenom stilla sin nyfikenhet och upptäckarlusta i den nya digitala värld som ny råder.

Ja oavsett om det gäller vattenpölar eller dataspel så hittar barnen vägar till glädje och nyfikenhet. Låt oss alla lära av det och låt oss alla försöka att bevara vår glädje och nyfikenhet. Det finns alltid någonting att glädjas över och nya spännande ting att upptäcka!